AZ EN Əlaqə Saytın xəritəsi
GMT+5
 
Emitentin adı:
Məlumatın növü: Açıqlanma tarixi:
 
 
Emitentin adı:
Məlumatın növü: Açıqlanma tarixi:
DQN Sözə görə:
Qiymətli kağızın növü:  
Emitentin adı:
UNİBANK KOMMERSİYA BANKI AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
PDF
YÜKLƏ
Məlumatın növü:
Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat
Qiymətli kağızın növü:
Açıqlanma tarixi:
27.10.2016 09:34:41
DQN
Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Emitentin adı:
BANKSİLK VEY ASC
PDF
YÜKLƏ
Məlumatın növü:
Emitentin yarımillik hesabatları
Qiymətli kağızın növü:
Açıqlanma tarixi:
26.10.2016 16:48:57
DQN
Yarımillik Hesabat

Emitentin adı:
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti
PDF
YÜKLƏ
Məlumatın növü:
Emissiyanın yekunları haqqında hesabat
Qiymətli kağızın növü:
İstiqraz
Açıqlanma tarixi:
20.10.2016 15:10:44
DQN
AZ2001019895
Qiymətli kağızların dövlət reyestrindən çıxarış

Emitentin adı:
BANK RESPUBLİKA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
PDF
YÜKLƏ
Məlumatın növü:
Emissiyanın yekunları haqqında hesabat
Qiymətli kağızın növü:
Səhm
Açıqlanma tarixi:
17.10.2016 09:33:24
DQN
Emissiyanın yekunları haqqında hesabat.

Emitentin adı:
PAŞA Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
PDF
YÜKLƏ
Məlumatın növü:
Emissiya prospekti və ya informasiya memorandumu
Qiymətli kağızın növü:
İstiqraz
Açıqlanma tarixi:
14.10.2016 12:09:58
DQN
"PAŞA Bank ASC"-nin Emissiya prospekti

Emitentin adı:
XƏZƏR-LADA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
PDF
YÜKLƏ
Məlumatın növü:
Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat
Qiymətli kağızın növü:
Açıqlanma tarixi:
13.10.2016 10:41:20
DQN
<<Xəzər-Lada>> ASC ELAN

Emitentin adı:
Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti
PDF
YÜKLƏ
Məlumatın növü:
Emissiya prospekti və ya informasiya memorandumu
Qiymətli kağızın növü:
İstiqraz
Açıqlanma tarixi:
07.10.2016 11:17:34
DQN
AZ2001019895
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkətinin 6 sentyabr 2016-cı il tarixdə dövlət qeydiyyatına alınmış istiqraz emissiyasının emissiya prospekti

Emitentin adı:
FİNOKO BOKT ASC
PDF
YÜKLƏ
Məlumatın növü:
Emitentin yarımillik hesabatları
Qiymətli kağızın növü:
İstiqraz
Açıqlanma tarixi:
05.10.2016 19:00:40
DQN
2016 cı ilin birinci yarımilliyinin hesbatı

Emitentin adı:
AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ BANKI ASC
PDF
YÜKLƏ
Məlumatın növü:
Səhmdarların ümumi yığıncağının çağırılması barədə məlumat
Qiymətli kağızın növü:
Açıqlanma tarixi:
04.10.2016 10:22:19
DQN
Səhmdarların növbədənkənar Ümumi Yığıncağı

Emitentin adı:
FİNEX KREDİT BOKT AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ
PDF
YÜKLƏ
Məlumatın növü:
Qiymətli kağızların dövriyyədən çıxarılması haqqında
Qiymətli kağızın növü:
İstiqraz
Açıqlanma tarixi:
04.10.2016 10:20:54
DQN
İstiqrazların ləğvi

1 / 11